Return tp previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Karlshamn - Vislanda Järnväg
Vislanda - Bolmens Järnväg
Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


KVBJ, Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg

karta map KVBJ, Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg
Klicka på berörd bandel så får Du fram en mer detaljerad karta

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to KVBJ table of content
  Returtåg till "KVBJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
kvbj_karta.html senast uppdaterad 2005-11-30