Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 KBJ, Kalmar - Berga Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil KBJ, Kalmar - Berga Järnväg.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.

line gradient KBJ, Kalmar - Berga Järnväg.

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
kbj_profil..html senast uppdaterad 2006-02-02