Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 HJ, Hudiksvalls Järnväg

Av Rolf Sten


Karta över Hudiksvalls Järnväg


Den röda linjen mellan Hudiksvall och Forsa visar den första sträckningen av Hudiksvalls Järnväg, HJ. Den ljusgröna linjen utvisar förlängningen till Näsviken.
    De röda linjerna på Dellensjöarna utvisar ångfartygs- och pråmlederna.
   Den lilastreckade linjen som slutar i Delsbo visar flottleden från Ljusnan till Dellen
   Den gröna linjen mellan Strömbacka och Moviken visar den 5,5 kilometer långa hästbanan som började byggas 1883. Spårvidden var 770 mm och motorloksdrift infördes 1912. Banan lades ned 1953 och revs 1954.


Kartan kommer från boken Historik över Sveriges småbanor.
Bearbetad, kompletterad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top

 Return to HJ table of content
  Returtåg till "HJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
hj_karta.html senast uppdaterad 7 december 2001