Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
HJ,
Hudiksvalls Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow
Förhistoria Hudiksvalls Järnväg (HJ pre-history) (2001-12-07)
Järnvägen byggs (Start of HJ construction) (2001-12-07)
Trafiken (Traffic) (2001-12-07)
Förlängning till Näsviken (Extension to Näsviken) (2001-12-07)
Nedläggning och ombyggnad (Closed down) (2001-12-07)
Karta Hudiksvalls Järnväg  (Map HJ) (2001-12-07)
Tidtabell från 1883  (Timetable 1883) (2001-12-07) 

Hudiksvalls Järnväg engine No. 3

Bilden visar Hudiksvalls Järnvägs lok nummer 3 "FORSSA" i Hudiksvall. Ett 50-tal meter rakt bakom fotografen ligger Hudiksvalls dåvarande stationshus.     Året är 1871 och loket har precis blivit hopmonterat efter att per båt levererats i delar från tillverkaren "Avonside" i England. Sannolikt är det första gången som loket är under ånga sedan ankomsten till Sverige. 
   Huset på höjden bortom loket är Tröneska gården och till vänster syns det dåvarande rådhuset. Fartyget på bilden är ångaren "HUDIKSVALL" Foto: Samling Rolf Sten.

Källmaterialet till denna artikel kommer från många olika källor. Det är därför inte omöjligt att ett och annat fel kan finnas. Det är därför tacksamt om Du som har kompletterande uppgifter hör av dig till

 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"© Rolf Sten
hj.html senast uppdaterad 29 oktober 2002