Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HBJ, Halmstad - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Tidtabell 1917.
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs HBJ.
Tabellen visar även tiderna för tågen på Karlshamn - Vislanda Bolmens Järnväg. De båda banorna hade samtrafik och hade genomgående personvagnar mellan Karlshamn och Halmstad.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to HBJ table of content
  Returtåg till HBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
hbj_tidtab.html senast uppdaterad 2005-01-17