Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HBJ, Halmstad - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


karta över Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to HBJ table of content
  Returtåg till HBJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
hbj_karta.html senast uppdaterad 2005-01-17