Return to narrow gauge table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 SlRJ, Slite - Roma Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil SlRJ, Slite-Roma Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient SlRJ

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

  Return to  SlRJ table of content
  Returtåg till SlRJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
slrj_profil..html senast uppdaterad 27 december 2001