Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to narrow gauge table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


SlRJ, Slite-Roma Järnväg

Av Rolf StenInnehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about SlRJ) Snabbfakta (facts about SlRJ) (2001-12-27) 
Karta  (Map.) Karta  (Map.) (1998-12-19)
Tidtabell 1930 (Timetable) Tidtabell 1930 (Timetable) (2001-12-27)
Banprofil SlRJ (line gradient) Banprofil SlRJ (line gradient) (2001-12-27)

Slite station year 1925
Slite station en vinterdag omkring 1925. Bortåt i bild är i riktning mot Roma. Längst ned i bild, till höger, skymtar lokstallet med ett ånglok framför. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926. 

Nästa sida Next page


Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
slrj.htm senast uppdaterad 2006-09-17