Return to GJ table of content

 GJ, Gotlands Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil Gotlands Järnväg.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Gotlands Järnväg banprofil, line gradient.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

  Return to  GJ table of content
  Returtåg till GJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
gj_profil..html senast uppdaterad 27 december 2002