Flygfotot över Wintjärn är taget på 1940-talet. Anrikningsverket ligger strax utanför bildens nedre högra hörn.
Flygfotot är taget på 1940-talet. Anrikningsverket ligger strax utanför bildens nedre högra hörn.
Siffrorna på bilden talar om följande:
1. Stationshuset.  2. Majorens schakt. Man ser tydligt högbanan till höger som leder till anrikningsverket. 3. Gruvdammen.  4. Här låg den äldsta bangården, Wintjerns Öfre, åren 1876 - 1908.  5. Till vänster om siffran skymtar gruvbolagets lokstall. Det är inte helt klarlagt men det är troligt att man periodvis använde sig av lok från ÅWJ.  6. Här syns Åg - Wintjerns Järnväg och spåret till Åg.  7. Spåret till malmlastningsplatsen nedanför anrikningsverket. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum..
 

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
wintj_flygf.htm senast uppdaterad 2009-01-12