Ritningen visar Brattfors bangård så som den såg ut 1898. Ritning: Rolf Sten.
De på ritningarna använda förkortningarna betyder följande: Av = Avträde. Bo = Bostadshus, Bv= Ban-vaktsstuga. Eh= Ekonomihus. Gm= Godsmagasin. Jb= Järnbod. K= Källare. Kb = Kolbox, Kba= Kolgivningsbrygga. Kbt= Kolgivningsbrygga med tippvagnar. Kd= Kolbod. Kh= Kolhus. La= Lada allmänt. Lk = Lastkaj, Lok= Lokstall, Lbt= Lastbrygga för träkol. Lv= Lastvåg. Mag= Magasin allmänt. Sma= Smedja. Stn= Stationshus. Uh= Uthus. Upf= Timmeruppfordringsverk, Vb= Vedbod. Vba= Vedbrygga. Vk= Vattenkastare. Vt= Vattentorn samt Vv= Vagnvåg,.
 

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
ritn_brattfors.html senast uppdaterad 2000-11-22 av Redaktören: Rolf Sten