Siffrorna på ritningen betyder följande: 1. DONJ stationshus.  2. Majorens schakt.  3. Anrikningsverket.  4. Malmlastningsplats.  5. Kanalsystem för vattenförsörjning.  6. Högbana mellan gruvschakten och anrikningsverket.
Siffrorna på ritningen betyder följande: 1. DONJ stationshus.  2. Majorens schakt.  3. Anrikningsverket.  4. Malmlastningsplats.  5. Kanalsystem för vattenförsörjning.  6. Högbana mellan gruvschakten och anrikningsverket.  

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
wintj_anrik.htm senast uppdaterad 2009-01-12