Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ lok nummer 5 "Thor" Det femte loket
(Engine No. 5)
 
Teckning: Jan-Olov Carlsson

Nummer 5 "THOR", tillverkades av Vagn & Maskinfabriken i Falun år 1909. Loket var i samma utförande som de lok fabriken levererat till Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg åren 1906-1907. Tillverkningsnumret var 107.
   Till skillnad mot de tidigare loken var detta ett tenderlok. Kol- och vatten- förrådet fanns på en vagn (tender) som var fast kopplad till loket. Det var åttakopplat med axelföljden 1D-2. En löpaxel följd av 4 drivande axlar och en tvåaxlig tender. Vikten var 41 ton och var därmed en "bjässe" jämfört med de andra loken. Eftersom loket var tyngre än de andra hade man lagt in kraftigare räls på banan.

   Loket levererades till BLJ under år 1909 och dess tjänstgöring kom att i huvudsak att vara linjetjänst. Det var i drift fram till nedläggningen år 1964. År 1966 ställdes det, tillsammans med några vagnar, upp framför stationshuset i Långshyttan. Under vintrarna ställdes loket in i lokstallet och togs sedan ut igen till sommaren.
    När internväxlingen i Långshyttan upphörde år 1971 försvann denna möjlighet och det fick stå ute året om. 1974 såldes loket till museibanan Uppsala- Länna där det har rustats upp och går nu sommartid i trafik.

   Transportvolymerna fortsatte att öka och man såg sig tvungna att åter förstärka dragkraften.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to steam engine table of content
  Returtåg till ånglok innehållsförteckning

© Rolf Sten
anglok5.html senast uppdaterad 1 oktober 2000