Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan 
 

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten


BLJ lok nummer 4 "Långshyttan" Det fjärde loket (Engine No. 4)
Teckning: Jan-Olov Carlsson
 

Nummer 4 "LÅNGSHYTTAN", tillverkades av Motala Verkstad år 1897. Tillverkningsnumret var 176. Också detta var ett sexkopplat tanklok med axelföljden C. Totalvikten var under 15 ton. Loket levererades till BLJ år 1897 och med den här förstärkningen klarade man sig ett tag till.
   Efter banans nedläggning 1964 fortsatte loket sin tjänst inom bruksområdet i Långshyttan fram till det definitiva slutet år 1971. Året därpå såldes loket till museibanan Uppsala -Länna där det efter, en omfattande upprustning, åter togs i drift.

    Produktionen vid bruken ökade hela tiden och därmed ökade också behovet av transporter. Även växlingen inom bruken ökade. Den befintliga dragkraften räckte inte varför man beslöt om förstärkning.
   Volymerna var nu sådana att man beslöt att skaffa ett särskilt så kallat linjelok och låta de äldre loken mest syssla med växling i Långshyttan och Stjärnsund.
BLJ lok nummer 4
Leveransfoto av BLJ lok nummer 4. Foto: Stig Nyberg.

Return to steam engines. Table of content
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Train back to steam engine  table of content
  Returtåg till ånglok innehållsförteckning

© Rolf Sten
anglok4.html senast uppdaterad 1 oktober 2000