TGOJ M3t 72

 TGOJ M3t nummer 72 på vändskivan i Eskilstuna 1937. Loket finns bevarat och kan ses på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Foto: © Tore Westerman. Samling Rolf Sten  

© Rolf Sten
tgojm3t.htm senast uppdaterad 990808 av Redaktören: Rolf Sten