Bilden visar de nya TGOJ lokstallarna i Eskilstuna 1937 med ett av turbinloken på vändskivan. Foto: ©  Tore Westerman. Samling Rolf Sten.

Åter till föregående. Back to previous

© Rolf Sten
tgoj_nya_stall.htm senast uppdaterad 990808 av Redaktören: Rolf Sten