Bilden visar de gamla lokstallarna i Eskilstuna 1936. Från vänster: TGOJ M3 47, M3t 71 (det 2000:de loket från NOHAB), M3b 63 samt K3 29.. Foto: © Tore Westerman. Samling Rolf Sten  

Åter till föregående. Back to previous

© Rolf Sten
tgoj_gamla_stall.htm senast uppdaterad 990808 av Redaktören: Rolf Sten