Bilden visar turbinloket SJ Å 1474 i sitt slutliga utförande. Sadeltanken är slopad och vattenförrådet är flyttat till kondensorvagnen. Loket var byggt av NOHAB 1927 och slopat 1932. Foto: © Tore Westerman. Samling Rolf Sten. 

Åter till föregående. Back to previous

© Rolf Sten
sj1474.htm senast uppdaterad 990808 av Redaktören: Rolf Sten