Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Tvåaxliga rälsbussar med plåtklädd trästomme Yd - Y
Rälsbussar och namnet Hilding Carlsson är i järnvägskretsar mycket intimt sammanbundet.    1913, 21 år gammal, öppnade Hilding Carlsson en fordonsverkstad på Skolgatan i Umeå. 1917 beställde SJ baningenjör i Umeå en motordriven inspektionsdressin från Hilding Carlsson och 1924 byggdes en liknande för baningenjören i Örnsköldsvik. Dessa dressiner kom vid att benämnas SJ dressin 91. 1928 ledde detta till fortsatta leveranser av olika dressintyper till SJ. Den verksamheten kom att fortsätta till 1967.
   Vid årsskiftet 1931/1932 beställde SJ hos Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå (HC) en större dressin med plats för 14 resenärer. Kraftkällan var en 50 hästkrafters A-fordsmotor.

The first railcar at SJ, year 1932
SJ första rälsbuss levererad från Hilding Carlsson 1932. Från början gick den i trafik på sträckan Porjus - Luspebryggan i anslutning till de båtturer som förekom på Stora Lule älvs sjösystem. Foto: SJ Minnesskrift 1956. Rälsbussen finns bevarad på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.


   Nu började en hel del olika beställningar att Ralilcar for Ostkustbanan, OKBkomma in, En godsdressin för Ostkustbanan (1932) och en liknande till SJ (1934). Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ, behövde förbilliga trafiken på bibanan Orrskog - Söderfors och beställde en rälsbuss med plats för 24 resenärer med leverans 1933.
Vidstående bild visar OKB paketdressin nummer 2. Tillverkad av Hilding Carlsson Mekaniska verkstad i Umeå 1932. Foto: Stig Nyberg.
   Tidigt 1934 gjorde SJ en provbeställning på fyra rälsbussar liknande den som tidigare levererats till UGJ. Tidigare hade rälsbussarna haft ett lådliknande utseende men med den här beställningen ändrades fronterna så att frontöverdelen blev svagt bakåtlutad. Den fjärde rälsbussen i denna leverans försågs med ett tak som gick att skjuta undan och försågs med justerbara stolar. Efter leverans sattes den in som turisträlsbuss på malmbanan. De övriga rälsbussarna i denna leverans sattes in på linjen Östersund - Storlien samt Dannemora - Örbyhus.
   Åren 1934 - 1935 beställde SJ ytterligare ett antal rälsbussar. Dessa levererades i ett nytt utförande. Hösten 1934 ändrades konstruktionen så att hela frontpartierna fick ett bakåtlutande utförande. Den klassiska "urrälsbussen" hade skapats.
   Behovet av större resgodsutrymmen blev efterhand så stora att men beslöt att beställa speciella godssläpvagnar. Dessa blev tvåaxliga och med ett axelavstånd på 3 meter. Utförandet på de första exemplaren var helt lådformigt. Efter en tid designades de om varefter frontpartierna fick ett något tillbakalutat utseende.
   Ett antal av de normalspåriga privatbanorna köpte också ett några rälsbussar avsedda för deras trafiksvaga linjer.
   Från senare delen av 1936 var det rälsbussar som trafikerade de flesta av SJ: s linjer i Norrland. Vissa lokdragna persontåg förekom dock fortfarande, speciellt på de avgångstider då det var många resande. I södra Sverige förekom de ännu enstaka rälsbussarna främst på de privata banorna.

Railcar Yd 322 at Gävle year 1955
Rälsbuss Yd 322 i Gävle 1955. Den här serien från Hilding Carlsson var den första där frontpartierna fick sin bakåtlutande form. Den här rälsbussen tillverkades 1935 och skrotades i mitten av 1950-talet. Foto: Stig Nyberg.

Smalspåriga rälsbussar Yr/Yp
Av de tvåaxliga rälsbussarna var det inte så många som levererades i smalspårigt utförande. SJ beställde 1936 två stycken med avkortad hjulbas för trafik på den smalspåriga, 891 mm, sträckan Harmånger - Bergsjö.
1936 levererades en rälsbuss till den smalspåriga, 891 mm, Vikbolandsbanan, VB.

Fler tillverkare kommer in och konkurrerar
Motala Verkstad började 1935 att tillverka rälsbussar. Dessa var till stora delar lika de som levererades från Hilding Carlsson. Den största skillnaden var att Motalas rälsbussar hade motorn placerad under golvet mitt i vagnen. Av de rälsbussar som Motala tillverkade levererades samtliga till enskilda järnvägar.
   The firts Railcar från NOHAB 1933Nydqvist & Holm i Trollhättan, NOHAB, levererade åren 1933 - 1938 ett antal rälsbussar. En del av dessa bestod av landsvägsbussar som försetts med järnvägshjul.
I och med förstatligandet av järnvägarna i Sverige kom de flesta av Motalas och NOHAB:s rälsbussar över till SJ. Dessa kom där att vara udda fordon varför de skrotades.
Vidstående bild var tillsammans med en artikel om den nya järnvägsbussen från NOHAB avsedd för Bergslagernas Järnvägar, införd i Lokomotivmännens tidning 1933. Artikeln finner du i sin helhet HÄR!

NOHANB railcar at VGJ year 1934Följande text och bild var införd i Lokomotivmännens tidning 1934.
   F. n. provköres å Västerg.-Gbg Järnvägar en modern och förstklassig Scania Wabis motorvagn, levererad från Nydkvist & Holms Verkstäder, Trollhättan. Vagnen har 35 sittplatser samt ett l0-tal ståplatser. Sofforna äro klädda med tyg i behaglig grå färgton. En kraftig radiomottagare är installerad, egentligen avsedd för utropande av stationsnamnen. Men kanske järnvägen så småningom tillåter de resande avlyssna någon "schlager"? Dörrarna regleras. automatiskt.
   Motorn är en Hesselmans råoljemotor på 100 hkr och kraftöverföringen sker genom hydrauliska växlar. Även bromsarna äro hydrauliska. Vagnen kan göra 80 km/tim. Ett mellanlägg av gummi finnes inlagt mellan hjulet och hjulringen för att göra gången så ljudlös som möjligt.


To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to "railcar" main page
Retur till historiskt "rälsbussen" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_tvaaxliga..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten