Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden
Rälsbussepoken (The railcar era) 

Nedanstående osignerade artikel var införd i tidningen Signalen nummer 1 17 januari 1953. Anledningen var att den första leveransen av den SJ-konstruerade stålrälsbussen littera Y6 levererades från tillverkaren.

The first railcar class Y6 at SJ
Byrådirektör K. A. Hurve och distrikschef R. Markland framför den nya stålrälsbussen.

Tredje etappen i den svenska rälsbussens 20-åriga utvecklingshistoria har nu inletts genom att en ny stålrälsbuss levererats och provkörts med utmärkta resultat vid SJ. Denna rälsbuss, som konstruerats på järnvägsstyrelsens maskintekniska byrå och fått litterabeteckningen YCo6, måste betecknas som ett av de mest sensationella tillskotten av SJ:s rullande materiel. Gången är förbluffande mjuk och skakningsfri även vid höga hastigheter - toppfarten utgör 110 km/tim - och inredningen både bekväm och tilltalande.
   Som bekant började de första rälsbussarna i Sverige rulla för 20 år sedan, då pionjären på området, fabrikör Hilding Carlsson, Umeå, lät tillverka några 2-axliga rälsbussar för turistbruk i Norrland, med utgångspunkt från erfarenheter av dåtida landsvägsbussar. Nästa etapp blev boggirälsbussarna och nu har litt. YCo6 med stålkorg blivit den sista utvecklingsfasen.
   Några data om detta nyförvärv, som skall levereras i 350 exemplar. Längden över korg: 16,5 m, totalt över koppel 17,8 m, bredd 3,1 m, vikt 17,4 ton, maxhastighet 110 km/tim, antal resande totalt 90, varav sittplatser 53. Motorn är av Scania- Vabis-typ med 8 cylindrar och 200 hkr effekt samt med ett varvantal av 1.750 varv/min. Växellådan är av s. k. planettyp med hydraulisk koppling och 5 växlar.

   De största skillnaderna jämfört med äldre typer är den högre hastigheten och stålkorgskonstruktionen. Vidare finns det anordningar för multipelkörning, som gör att föraren från sin plats på elektrisk - pneumatisk väg kan manövrera högst 10 fordon, rälsbussar och släpvagnar. Denna multipelkörning kräver dock vissa skyddsåtgärder, speciellt för motorn, och sålunda finns en s. k. oljetrycksvakt, som steppar motorn om oljetrycket skulle bli alltför lågt, samt överhettningsskydd, som stoppar motorn ifall temperaturen på kylvattnet överstiger den tillåtna gränsen. I båda fallen lägges växeln ur. Föraren får vidare genom indikering vetskap om att en motor stannat.
   På en provfärd med den nya stålrälsbussen på sträckan Stockholm C - Upplands Väsby kunde Signalen i sällskap med bl. a. representanter för järnvägsstyrelsen nogsamt konstatera nyskapelsens goda prestanda, inredning och utrustning. Fordonets gång är ungefär jämförbar med en personboggivagn, alltså mycket mjuk och smidig. Sittplatserna är åtskilda och har dynor av svampgummi, fönstren är tillverkade av splitterfritt plexiglas, väggarna är klädda med oömma perstorpsplattor i masurbjörkimitaton och takbelysningen har utförts med lysrörskonstruktion.
   De första typexemplaren skall utnyttjas för utbildning av personalen och sedan kommer.
stålrälsbussen att sättas i trafik i övre Norrland På linjerna Boden - Vännes och Boden Haparanda. Där liksom på andra håll, närmast i Skåne, Småland, Östergötland och Dalarna, kommer stålrälsbussen att medföra ett ytterligare förbättrande av SJ:s personaltrafikförhållanden med tonvikt på bättre och snabbare förbindelser. Samtidigt blir litt. YCo6 ett viktigt rationaliseringsmedel, som bl. a. kommer att rätt avsevärt inskränka personalbehovet.


To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to "railcar" main page
Retur till historiskt "rälsbussen" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_forsta_signalen..html senast uppdaterad 17 november 2003 av Rolf Sten