Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Värmbols bruk
 (Steam locomotives built by Värmbols bruk)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida  


 

VÄRMBOLS BRUK
 
Värmbols bruk byggdes 1870-71 som massafabrik och byggde 1882 en smalspårig bana till Stettins lastplats vid SJ, ursprungligen för hästdrift., men efter några år byggde man själv ett litet lok med stående ångpanna.
 
 

 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1 89 730 B Wermbohl 1  

 

 

Previous page Föregående sida  


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
varmbols_bruk.html senast uppdaterad 2007-10-17