Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av SWB verkstad
 (Steam locomotives built by SWB Verkstad)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


SWB verkstad
Stockholm – Västerås - Bergslagens järnvägar byggde i Tillberga en vagnverkstad åren 1917 -1918, vilken 1925 kompletterades med lokverkstad.
Sedan lokstallet i Västerås brunnit 1931 rådde akut lokbrist, varför ett lok byggdes på verkstaden, till stor del av befintliga reservdelar. Tendern tillhörde tidigare SJ litt C.

 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1 31 1435 2C-3 SWB 56

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning




© Erik Sundström &Rolf Sten
swb_verkstad.html senast uppdaterad 2007-10-17