Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Helsingborg
 (Steam locomotives built by Helsingborg)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

HELSINGBORG
Helsingborgs Jern- och Lerkärls AB bildades 1869 under ledning av konsul P. Olsson, som inköpt en äldre fabrik vid Bruksgatan nordväst om Hälsingborg C.
   Järnvägsvagnar började tillverkas 1876 under namnet Helsingborgs Mek. Verkstad. Ingenjör H. W. Widmark, som tidigare arbetat vid Avonside Engine Co. i Bristol, var anställd vid verkstaden 1879—1904, och under hans tid flyttades tillverkningen år 1885 till nya lokaler vid Rönnowsgatan söder om stationen.
   Å
r 1916 inleddes tillverkning av elektrisk materiel, varefter vagntillverkningen nedlades. Bolaget omorganiserades 1918 som Skånska, senare Svenska, Elektromekaniska Industriaktiebolaget, vilket senare uppgått i ASEA.

   

 
Tillverk-
ningsnummer
Tillverk-
ningsår
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
namn, littera
1 89 1435 B Hälsingborgs hamn 1 HAMNEN
2 91 " " L&HJ 9 QVICK
3 92 " " " 10 RASK
4 91 600 " Ystads hamn DAN
5 93 1435 C SSJ 1 WERNAMO
6 94 " " " 2
7 " 600 B Rögle gård ETTAN
8 96 1435 C SSJ 5
9 98 600 B Rögle gård TVÅAN
10 " 1435 C-2 SSJ 7
11 " " " " 8
12 97 " B Hälsingborgs sockerbruk
13 99 " C-2 SSJ 9
14 98 891 B Hålltorps tegelbruk
15 00 1435 C-2 SSJ 10
16 99 802 1C BDJ 6
17 00 " " " 7
18 " 1435 B L&HJ 11
19 " 891 Cl DHJ 4 DANNEMORA
20 01 " C FUJ 2
21 " 1435 2B-2 HHJ 17
22 " " " 18
23 02 " 1B-2 SSJ 11
24 " " " " 12
25 " " " " 13
26 03 " C-2 EKJ 1
27 C4 " " " 2
28 03 600 Bl Hälsingborgs kopparverk
29 " " " SSA Sireköpinge
30 07 1435 1B-2 EKJ 3
31 " " 1C-2 HHJ 25
32 " " " " 26
33 08 " B KMV 1
34 09 891 1C SÖJ 1
35 " " " " 2
36 " " " " 3
37 " " " " 4
38 " 1435 B MHB 5
39 10 " C SJ 1069 Ke
40 " " " " 1070 "
41 11 1067 1C BKB 2
42 " 1093 " KUJ 9
43 12 1435 C SJ 1117 Ke
44 " " " " 1118 "
45 13 " B MHB 6
46 14 1093 1C KUJ 10
47 " 1435 C SJ 1213 Ke
48 " " " " 1214 "
49 15 1067 1C-2 BKB 10
50 " " " " 11
51 " 1435 C SJ 1265 Ke
52 " 1093 1C KUJ 11
53 " " " " 12
54 17 1435 C HHJ 9
55 " 1067 1C-2 BKB 12
56 " " " " 13
57 19 1180 B Ljusne 3
58 " 891 " " 4
59 20 802 1D1 SVJ 7 KNUT FALK

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_helsingborg.html senast uppdaterad 2007-10-17