Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Tidtabeller 1930
Gävle Södra - Upplandsbodarna - Gävle Södra, Söderfors - Orrskog - Söderfors, Tierp - Strömsberg - Tierp
Örbyhus - Dannemora - Örbyhus.
Av tabellerna framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs UGJ linjer
timetable Gävle Södra - Upplandsbodarna - Gävle Södra

Timetable Söderfors - Orrskog - Söderfors, Tierp - Strömsberg - Tierp, Örbyhus - Dannemora - Örbyhus

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to UGJ table of content
  Returtåg till UGJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ugj_tidtab.html senast uppdaterad
2004-03-05