Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient, Banprofil UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to UGJ table of content
  Returtåg till UGJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ugj_profil..html senast uppdaterad
2004-03-05