Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

OFWJ, Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)
Det rullande materielet vid OFWJ har varit mycket omfattande. Av bland annat den anledningen presenteras det rullande materielet i tabellform och endast översiktligt.
Tabellen som visar ångloken vid banan kan innehålla ett och annat fel, speciellt när det gäller det äldsta materielet eftersom källdata för detta är mycket bristfälligt.
Om Du som läser detta ser felaktigheter eller har kompletteringar, bådet text och bilder, är jag tacksam om Du hör av dig till Historiskt om Svenska Järnvägar: historiskt@telia.com

Vidstående miniatyrbilder visar ett urval av de dragfordon, ång- och motorvagnar som fanns vid OFWJ.
Samtliga bilder finns i ett större format. Kicka i bilden!
This pictures show a selection of OFWJ rolling stock. Larger picture? Click on the picture!
Railcar powered by steamengine
Ångvagn, tillverkad på OFWJ verkstad 1883. Drivenheten var av Munktells tillverkning. Var i bruk på linjen Oxelösund - Nyköping under 1880- och 1890-talet.
Railcar powered by steamengine
Ångvagn, tillverkad på OFWJ verkstad 1886. Drivenheten var av Munktells tillverkning. Var i bruk på linjen Eskilstuna - Kvicksund fram till 1907.
OFWJ sadel tank engine No. 1 class U
Den första leveransen av lok till OFWJ var avsedda för blandad tjänst, både gods- och persontåg. 7 lok levererades under perioden 1874-1875 från Sharp Stewart Manchester England. LOken numrerades 1-7 och fick littera U. Bilden ovan visar lok 1.
OFWJ engine No. 8 class A
Lok avsett för i första hand persontåg. 1876 levererade Sharp Stewart Manchester England 8 stycken lok till OFWJ. Dessa numrerades 8 - 15 och fick littera A. Bilden visar lok nummer 8.
OFWJ engine No. 54 class S3
 Lok avsett för i första hand persontåg. Det dröjde till 1915 innan OFWJ löpte fler persontågslok. 1915 levererade Motala Verkstad två lok, 51-52. 1917 levererades ytterligare två lok, 53-54. 1930 levererades de två sista vilka fick nummer 55-46. Loken littera var S3. Bilden visar lok nummer 54.
OFWJ engine No 27 class K
Godstransporternas ökning medförde att behövdes starkare lok. Man beställde renodlade godstågslok och under åren 1894 - 1901 levererade Sharp Stewart Manchester England 12 stycken tenderlok. Loken numrerades 16-27. och fick littera L. Bilden ovan visar lok nummer 27.
OFWJ engine No. 43 class M
Ännu starkare godstågslok behövdes. 1903 levererade NOHAB tre stycken lok med 4 drivande axlar. 1905 levererade Falun två lok av samma typ. Loken numrerades 41-45 och fick littrera M. Bilden ovan visar lok 43.
OFWJ engine No 46 class M3
Fortfarande fanns det behov av strakare lok. På basis av M-loken utvecklade NOHAB en trecylindrig maskin. 2 stycken levererades 1917, 2 stycken 1917 samt ett lok 1925. Loken numrerades 46-50 och fick littera M3. Bilden visar lok 46.
OFWJ engine No 61 class M3b
1929 levererade NOHAB moderniserad och utvecklad variant av de trecylindriga loken littera M. 3 lok levererades det här året. Dessa numrerades 61-63 och fick littera M3b. Bilden visar lok 61
OFWJ turbineengine No 71 class M3t
Höjdpunkten på lokutvecklingen nåddes 1930 då NOHAB levererade det första turbindrivna ångloket. Det fick nummer 71 och littera M3t. Bilden visar lok 71. De andra turbinloken levererades 1931 varför de aldrig kom att tillhöra OFWJ
Diesel electric railcar OFWJ No. 3
Från DEVA, Dieselelektriska Vagnaktiebolaget, 1926 - 1927, fem stycken 4-axliga motorvagnar. Dessa numrerades 2 - 6. Bilden visar motorvagn nummer 3
Engine room, diesel electric railcar OFWJ No. 3
Interiörbild från maskinrummet i motorvagn nummer 3. Dieselmotorn var på 90 hästktrafter och drev en generator vars ström i sin tur drev de elektriska motorerna.

 Ånglok, Ångvagnar och Dieselelektriska motorvagnar vid
Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg


Förklaringar till tabellen nedan:
Nr= inventarienummer (number), Namn/Littera= (Name/Class), Axelf=Axelföljd, Tillv/nr= Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till OFWJ/till TGOJ= År då loket kom till OFWJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta/överf till= Före detta ägare eller överfört till (former owner or transfered to), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning=(comment), t= till (to). Munkt = Munktells Mekaniska Verkstad Eskilstuna. DEVA = Dieselelektriska Vagnaktiebolaget.
Fairbairn= W Fairbairn & Sons Manchester, Man W= Manning Wardle England, SS= Sharp Stewart Manchester England, NOHAB= Nydqvist & Holm Trollhättan.
GBBJ = Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum
Rullande materiel antal: År
1877
År
1910
År
1930
Ånglok tank  7 13 17
Ånglok tender 8 28 36
Motorvagn Dieselelektrisk       4
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 2-axlig 36 45 29
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 4-axlig   17 23
Personvagn 3-axlig      
Personvagn 4-axlig       
Resgods- och godsvagnar 2-axlig 322 504 517
Resgods- och godsvagnar 3-axlig   638 1128
Postvagnar, hela 2-axliga    

Nr Namn Axelf Tillv/nr År Till OFWJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - Till TGOJ Överf till sl, Slopad
1 U2 C ST SS 2428 1874 1874 sl 1930 museilok 1977 i Faktorimuseet, Et
l A 1B T Munkt 18 1889 1889 sl 1894 1894 t NrSlJ 7, 1932 t SJ NSb 1494, † 1937
2 U2 C ST SS 2429 1874 1874 sl 1918 1918 t Surahammar † 1922
2 A 1B T Munkt 19 1889 1889 sl 1896 1896 t SSA Köpingebro † 1928
3 U2 C ST SS 2469 1875 1875 sl 1929 1929 MSJ 18 † 1937
3 A 1B T Munkt 20 1889 1889 sl 1895 1895 t SSnJ 5, 6 † 1913
4 U2 C ST SS 2470 1875 1875 † 1928
4 A 1B T Munkt 21 1889 1889 sl 1896 1896 t SSA Staffantorp † 1944
5 U2 C ST SS 2484 1875 1875 sl 1915 1915 t UWHJ l, 1920 t Borregaard (N)
5 A 1B T Munkt 22 1889 1889 sl 1894 1894 t Svedala † 1951
6 U2 C ST SS 2486 1875 1875 sl 1917 1917 t Arvikaverken † 1952
6 A 1B T Munkt 24 1890 1890 sl 1894 1894 t NrSlJ 6 † 1931
7 U2 C ST SS 2607 1875 1875 sl 1912 1912 t YEJ 7, 1942 t SJ K11 1555, sl 1942, † 1942
8 A B1-2 SS 2597 1876 1931 t TGOJ B 8 sl 1934 1956 t Jvm
9 A B1-2 SS 2598 1876 1876 † 1930
10 A B1-2 SS 2599 1876 1931 t TGOJ B10 sl 1932
11 A B1-2 SS 2600 1876 1931 t TGOJ B 11 † 1933
12 A B1-2 SS 2601 1876 1876 † 1930
13 A B1-2 SS 2602 1876 1931 t TGOJ B 13 † 1932
14 A B1-2 SS 2603 1876 1876 † 1930
15 A B1-2 SS 2604 1876 1931 t TGOJ B 15 † 1936
16 K C-2 SS 3983 1894 1931 t TGOJ K 16 † 1956
17 K C-2 SS 3984 1894 1931 t TGOJ K 17 † 1943
18 K C-2 SS 3985 1894 1931 t TGOJ K 18 † 1949
19 K C-2 SS 4067 1895 1931 t TGOJ K 19 † 1936
20 K C-2 SS 4068 1895 1931 t TGOJ K 20 † 1955
21 K C-2 SS 4155 1896 1931 t TGOJ K 21 † 1956
22 K C-2 SS 4156 1896 1931 t TGOJ K 22 † 1937
23 K C-2 SS 4407 1898 1931 t TGOJ K 23 † 1956
24 K C-2 SS 4408 1898 1931 t TGOJ K 24 † 1949
25 K C-2 SS 4720 1901 1931 t TGOJ K 25 † 1938
26 K C-2 SS 4721 1901 1931 t TGOJ K 26 † 1948
27 K C-2 SS 4722 1901 1931 t TGOJ K 27 † 1955
28 K3 C-2 Nohab 817 1907 1931 t TGOJ K 28 † 1960
29 K3 C-2 Nohab 908 1909 1931 t TGOJ K 29 † 1960
30 K3 C-2 Nohab 909 1909 1931 t TGOJ K 30 † 1960
31 S5 C ST SS 4373 1898 1931 t TGOJ D 31 1936 t SSA Ängelholm, † 1955
32 S5 C ST SS 4665 1901 1931 t TGOJ D 32 † 1964
33 s5 C ST SS 4666 1901 1931 t TGOJ D 33 † 1964
34 S5 C ST SS 4667 1901 1931 t TGOJ D 34, † 1964
35 U C T Falun 39 1904 1931 t TGOJ U 116 †19 64
36 U C T Falun 40 1904 1931 t TGOJ U 117 † 1964
37 N D T Falun 174 1913 1931 t TGOJ N 81 sl 1953, † 1964
38 N D T Motala 232 1900 1927 fd SJ N 575
1931 t TGOJ N 82 sl 1960 † 1964
39 N D T Motala 236 1900 1929 fd SJ N 579
1931 t TGOJ N 83 † 1964
41 M D-3 Nohab 711 1903 1931 t TGOJ M 41 † 1954
42 M D-3 Nohab 712 1903 1931 t TGOJ M 42 † 1954
43 M D-3 Nohab 713 1903 1931 t TGOJ M 43 † 1954
44 M D-3 Falun 43 1905 1931 t TGOJ M 44 † 1947
45 M D-3 Falun 44 1905 1931 t TGOJ M 45 † 1947
46 M3 D-3 Nohab 1011 1913 1931 t TGOJ M3 46 1957 t SJ E12 1932,sl 1973, † 1976
47 M3 D-3 Nohab 1012 1913 1931 t TGOJ M3 47 1957 t SJ E12 1933,sl 1973, † 1976
48 M3 D-3 Nohab 1104 1917 1931 t TGOJ M3 48 1957 t SJ E12 1934,sl 1973, † 1976 49
49 M3 D-3 Nohab 1105 1917 1931 t TGOJ M3 49 1957 t SJ E12 1935, sl 1973. 1981 museilok GBBJ
50 M3 D-3 Nohab 1760 1925 1931 t TGOJ M3 50 1957 t SJ E12 1936,sl 1973, † 1976
51 S3 1B2T Motala 543 1915 1931 t TGOJ S3 51
52 S3 1B2T Motala 544 1915 1931 t TGOJ S3 52
53 S3 1B2T Motala 612 1917 1931 t TGOJ S3 53
54 S3 1B2T Motala 613 1917 1931 t TGOJ S3 54
55 S3 1B2T Motala 745 1930 1931 t TGOJ S3 55
56 S3 1B2T Motala 746 1930 1931 t TGOJ S3 56
61 M3b D-3 Nohab 1851 1929 1931 t TGOJ M3b 61 museilok GBBJ
62 M3b D-3 Nohab 1852 1929 1931 t TGOJ M3b 62 † 1975
63 M3b D-3 Nohab 1853 1929 1931 t M3b 63 † 1975
71 M3t 1D-2 Nohab 1872 1930 1931 t TGOJ M3t 71 turbinlok, museilok i GBBJ
Ångvagnar
l A1Åv OFWJ/Munkt l 1883 1883 † 1921
2 1A1Åv OFWJ/Munkt 4 1886 1886 † 1915
3 1A1Åv OFWJ/Munkt 6 1888 1888 † 1915
Dieselelektriska motorvagnar          
l 2-axl Deva 22 1924 1924 19xx NrSlJ 3, 1933 SJ Xc2 3, sl 1940 tjv Id 699, sen 619 016, †
2 4-axl Deva 31 1926 1926 1930 HFHJ(DK) 2, sl 1972, † 1973
3 4-axl Deva 32 1926 1931 t TGOJ ombyggd 1947 t psv CF 86,
4 4-axl Deva 35 1926 1931 t TGOJ ombyggd 1944 t psv CF 84,
5 X/CF 4-axl Deva 37 1927 1931 t TGOJ ombyggd 1958 t tjv Q 9026 (2-axl),
6 X/CF 4-axl Deva 38 1927 1931 t TGOJ ombyggd 1944 t psv CF 85


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till OFWJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
ofwj_rullande..html senast uppdaterad 2004-10-17