Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

OFWJ, Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil OFWJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil OFWJ, Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg. Line gradient OFWJ

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to OFWJ table of content
  Returtåg till OFWJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ofwj_profil..html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten