Return to Södra stambanan table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Södra stambanan The main southern line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Banprofil Södra stambanan Malmö - Nässjö - (Mjölby)
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.  De olika stationernas höjd över havet framgår också.
line gradient Södra stambanan

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906 minnesskrift

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
ssb_profil_m-nassjo_mjolby..html senast uppdaterad 2018-12-06