Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Hallsberg - Örebro
State railway Hallsberg - Örebro

av Rolf Sten

Snabbfakta Statsbanan Hallsberg - Örebro
Den här
järnvägssträckan byggdes samtidigt som västra stambanan. Avsikten var att man skulle få en sammanbindningsbana mellan västra stambanan och den enskilda järnvägen Köping - Hults järnväg, KHJ.
   Järnvägsbyggnaden började i juni 1860. Linjen tillhörde tredje arbetsdistriktet vid västra stambanan. Arbetet leddes av distriktsingenjören kaptenen L. M. Nordenfelt.

Terrängen var mycket gynnsam och gjorde att banan kunde anläggas utan besvärande lutningar och kurvor. Endast vid nedgången till Mosjön och vid passerandet av en bergshöjd vid Adolfsberg behövde lutningar på 10 ‰ anläggas. På hela den 24,8 kilometer långa sträckan finns endast sex kurvor vilka med, undantag av utgångskurvan vid Hallsberg, har större radie än 900 meter.
   Vid terrasseringsarbetena flyttades 283,224 kbm jord och 707 kbm berg utsprängdes. De mest omfattande jordarbetena utfördes vid Adolfsberg, där en 890 meter lång och i medeltal 3,3 meter djup genomgrävning gjordes och intill denna utfördes en bankfyllning på 1130 meters längd och som mest 4,5 meter hög.
   För avledning av vatten anlades 19 avloppstrummor och tre broar. Den största bron var den över Svartån.
   För vägtrafiken anlades 50 vägövergångar i banans plan samt en vägport.
   Rälsbeläggningen var densamma som på västra stambanan. Rälsen hade nämligen en vikt på 21,5 skålpund pr fot, motsvarande omkring 31 kg pr meter. I slutet av 1800-talet byttes rälsen till räls med en vikt på 40,5 kg pr meter.
    Vid järnvägens anläggande fanns det stationer vid Kumla, Mosås och Örebro. Örebro södra station tillkom 1897. Under årens lopp tillkom 4 hållplatser utefter banan.
12 banvaktsstugor uppfördes, avsedda som bostäder för banbevakningspersonalen.

Den 1 augusti 1862 öppnades banan för allmän trafik och när man summerade kostnaden kunde man konstatera att den 24,8 kilometer långa järnvägen kostade 1 425 428 kronor 77 öre.

hallsberg year 1869
Hallsbergs stationshus i slutet av 1860-talet. Foto: Stig Nyberg.

Järnvägen fick under åren allt större betydelse. Dels genom att staten 1879 köpte Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ och dels genom Öppnandet av statsbanan Krylbo - Örebro 1900. I och med den senares öppnande för allmän trafik ingick linjen Hallsberg - Örebro som en länk i den stambana som från Mjölby till Krylbo utgör den kortaste förbindelsen mellan statens järnvägar i landets södra och norra delar.

Vad hände sedan? Se stambanan Krylbo - Mjölby.

Return to page top
Åter till sidans början

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_hallsb_orebro_snabbf..html senast uppdaterad 27 augusti 2004