Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Järnvägen Morjärv - Kalix

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


.Statsbanan  Morjärv - Kalix
Tankar och planer på en järnväg till Kalix diskuterades parallellt med diskussionen om järnvägen Morjärv - Karungi - Haparanda. Ett flertal alternativa sträckningar fanns med i diskussionerna.
Sedan man beslutat sig för att dra järnvägen från Morjärv via Karungi till Haparanda lades planerna på järnväg till Kalix mer eller mindre på "hyllan".

Den spirande skogsindustrin vid Karlsborgsbruk söder om Kalix medförde, efterhand som den byggdes ut, större krav på transporter. Framför allt gällde det tillförsel av råvara.
Det allt mer svåra arbetsmarknadsläget i i Norrbotten, framför allt under andra hälften av 1950-talet gjorde att man såg sig om efter tänkbara arbetsmarknadsprojekt.
Detta ledde till att man med bland annat arbetsmarknadspengar beslöt sig för att bygga järnvägen Morjärv - Kalix. Samtidigt beslöt Assi Domän att finansiera en egen godsbana mellan bruket i Karlsborg och Kalix.

Järnvägen byggs
Projektet startade och man planerade att kunna öppna järnvägen för trafik under 1961.
   Bland de större arbetena fanns en 333 meter lång tunnel genom Falkberget och en 186 meter lång bro över Kalixälven.

Morjärv 20 november 1961. Invigningståget står berett i Morjärv, draget av T43 nummer 209
Morjärv 20 november 1961, dagen före det officiella öppnandet av järnvägen. Invigningståget står berett i Morjärv, draget av T43 nummer 209. Foto: Seved Wahlter, Rekasamlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Invigning
Den 21 november 1961 hade man kommit så långt att den 30 kilometer långa järnvägen Morjärv - Kalix kunde öppnas för allmän godstrafik. Samtidigt öppnades Assi Domän den 9 kilometer långa godsbanan mellan Kalix och Karlsborgsbruk.
   Kalix och bruket i Karlsborg hade därmed fått anslutning till det Svenska järnvägsnätet, även om det tog drygt 40 år!

Invigningståget har stannat på bron över Kalixälven och en del av de inbjudna gästerna tar en "besiktningspromenad".
Invigningståget har stannat på bron över Kalixälven och en del av de inbjudna gästerna tar en "besiktningspromenad". Foto: Seved Wahlter, Rekasamlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

I samband med Banverkets bildande 1988 överfördes Assi Domäns godsbana till banverket.

1 januari 2007 upphörde den allmänna godstrafiken Morjärv - Kalix - Karlsborgsbruk.
    Den trafik som rullar på banan idag är så kallade systemtåg.
    Karlsborgsbruk Norrbotten är idag det officiella namnet på banans ändpunkt.
    Ursprungligen hette trafikplatsen Karlsborgsverken och under en mellanperiod Karlsborgsbruk.

Mer om järnvägen finner du på järnväg.net

Tåget har anlänt till Kalix
Tåget har anlänt till Kalix. Foto: Seved Wahlter, Rekasamlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Här är tåget vid Karlsborgsbruk som dagen till ära hade öppet hus
Här är tåget vid Karlsborgsbruk som dagen till ära hade öppet hus. Foto: Seved Wahlter, Rekasamlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
 

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_bd_hp_morjarv_kalix.html senast uppdaterad 2010-01-09