Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


 Namnförteckning
över personal, tillhörande trafikavdelningen, som åren 1921-1932 varit placerad å stationen och tiden härför:
 
Stationsskrivare                  G. Bäcklund,             1919-1921
         ”                                P.A. Jonsson,           1921-1932
Förste kontorist                  K.S.O. Almström,    1919-1922
Kontorist                            C.O. Olsson,            1915-1955
        ”                                 Y.L Norrman,          1918-1921
        ”                                 P.G. Gustafsson,      1922-1934
        ”                                 F.O. Wik,                1933-1941
Stationsförman                    Hj. Nordin,                919-1922
       ”                                  C.J. Lundmark,         1917-1935
Trafikbiträde                       O.W. Strandberg,     1922-1936
Stationskarl                         S.B. Strinlund,          1916-1952 (pension)
       ”                                  C.J. Larsson,            1917-1924
       ”                                  F.A. Andersson,       1917-1921
       ”                                  E.W. Johansson,      1917-1936
       ”                                  K.A. Åkesson,         1917-1924,
       ”                                  H. Paulsson,             1917-1944 (pension)
       ”                                  G. Lundqvist,           1921-1926
       ”                                  A.G. Nilsson,           1922-1926
       ”                                  C.F. Nyström,          1922-1924
       ”                                   J.F. Nord,               1924-1930
       ”                                  H. Nilsson,               1926-1932
E.o. stationskarl                  E. Åkesson,              1917-1922
Kontorsvakt                       B.E. Kemi,               1916-1922

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_15.html senast uppdaterad 2010-01-09