Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Åren 1921-1932  
De första åren efter fredsslutet avvecklade speditionsfirmorna sin rörelse, och tidvis ägde rätt stora utlastningar av kvarliggande varupartier rum. Till svenska metallverk sändes bl.a. hundratals vagnslaster Zink, och diverse varor såsom maskingods, svarvar, remmar m.m. såldes, när magasineringskostnaderna började närma sig godsets värde, och snart var kristid och storhetstid ett minne blott.

Det därpå följande årtiondet gick lugnt och oförmärkt förbi, gods- och persontrafik var ganska konstant för att, såsom framgår av följande statistik, åren 1933-1938 i vissa avseenden visa ökning.
 
 Grafisk framställning av vissa trafikfaktorer åren 1922-1938
Grafisk framställning av vissa trafikfaktorer åren 1922-1938

Grafisk framställning av vissa trafikfaktorer åren 1922-1938

Uppgifter över de mest förekommande varuslagen som transporterats på mellanriksbanan Haparanda - Torneå under åren 1919 - 1935.
 Uppgifter över de mest förekommande varuslagen som transporterats på mellanriksbanan Haparanda - Torneå under åren 1919 - 1935. Vill du se en större bild? Klicka här! (Öppnas i nytt fönster)

På grund av missväxten i norra Sverige under åren 1933 och 1934 blev det en avsevärd höimport från Finland dessa år. Varvid stationens begränsade möjligheter för omlastning blevo hårt anlitade. En stor del av Tornedalens behov expedierades under vintertiden till de finska stationerna utmed gränsen, och avhämtades vid dessa av de svenska mottagarna. Huvudparten ankom med järnväg till Haparanda, där ortens och angränsande socknars behov lossades. Större delen omlastades och vidaresändes per järnväg, huvudsakligast till stationer inom Norr- och Västerbottens län.

Antalet vagnslaster och tontal framgår av följande tablå:
(vgl = Vagnslast)

            Tid Lokalt
Haparanda
Omlastat och
vidaresänt
Summa
vgl ton vgl ton vgl ton
Hösten 1933/våren 1934 887 5003., 2390 14036,9 3277 19040,7
Hösten 1934/ våren 1935 373 2182,6 813 4839,0 1186 7021,6

Säsongen 1933/1934 importerades 203 vgl havre från Ryssland med en viktmängd av 2740 ton. Härav omlastades och vidaresändes 150 vgl om 2054 ton.
 
Exporten av renkött från Finland till och via Sverige har ökat starkt de senare åren. Köttet går med få undantag till Norge. Statistik över dessa transporter finns fr.o.m. säsongen 1934/1935 och utvisar:
(vgl = Vagnslast)

Säsong Till Svenska stationer Till Norska stationer
antal vgl ton Antal vgl ton
1934/1935 3 10,6 38 347,5
1935/1936 9 45,0 115 945,1
1936/1937 12 61,0 77 734,2
1937/1938 16 81,6 110 1026,6
193771939 21 74,9 89 863,0

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_15.html senast uppdaterad 2010-01-09