Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Sammanbindningsbanan genom Stockholm
(Connection between northern main line and the west main line)

Av Rolf Sten

Karta över järnvägarna i Stockholm 1905 (Railway map) (2001-11-04)

Järnvägarna i Stockholm 1905
Den gröna linjen utvisar Västra stambanan. Den röda linjen utvisar sammanbindningsbanan genom Stockholm. Den orange linjen utvisar Norra stambanan. Den mörkgröna linjen utvisar statsbanan - Karlberg - Värtan. De lila och mörkbruna linjerna utvisar bispåren till Stadsgården respektive Skeppsbron.

Ursprungskartan är från Statens Järnvägars 50-års skrift

Åter till sidans början. Return

Return to Sammanbindningsbanans, table of content
  Returtåg till sammanbindningsbanans" innehåll"

© Rolf Sten
karta_sammanbindningsb.html senast uppdaterad 4 november 2001