Åter till föregående sida

Sammanbindningsbanan. Bron över Söderström

Av Rolf Sten


Sammanbindningsbanan. The bridge over Söderström
Bilden är tagen från Södermalm i riktning norrut och visar sammanbindningsbanans bro över Söderström. Spåret i bildens nederkant som viker av åt höger är bispåret till Stadsgården och Skeppsbron. Bilden är tagen 1905 och är kopierad från Statens Järnvägars 50-års skrift.

Åter till sidans början. Return

Return to Sammanbindningsbanans, table of content
  Returtåg till sammanbindningsbanans" innehåll"

© Rolf Sten
bild_soderstrom.html senast uppdaterad 4 november 2001