return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

  Inlandsbanan The Inland line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Tidtabell 1930
Hoting - Östersund - Hoting
Jämtlands - Sikås - Jämtlands Sikås
Ulriksfors - Strömsund - Ulriksfors
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Inlandsbanan
Tidtabell 1930  Hoting - Östersund - Hoting

Return to page top
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to Inlandsbanan table of content
  Returtåg till Inlandsbanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sj_inlandsb__tidtab_ht-os-ht.html senast uppdaterad 3 oktober 2001