Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Snabbfakta (facts about SGGJ)

De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1895
Koncession år (year) 1897 
Spårvidd (gauge) mm 1435
Längd (length) kilometer 99,15
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1898
Byggnadskostnad (construction cost) ksek 3 492  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek  620
Öppnad allmän trafik (open for public transport) 
- delen (section) Hagaström (Gävle) - Gysinge år (year) 1900 
- delen (section) Sala - Kerstinbo år (year) 1900
- delen (section) Gysinge - Kerstinbo år (year) 1901
Förstatligad (sold to the Swedish State Railways SJ) år (year) 1937
Persontrafik nedlagd (closed for passeger traffic)  år (year) 1964 
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1978 
Banan helt uppriven år (year) 1991 

Tekniska data (technical data) År (year)
1901
År (year)
1937
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 99,15  99,15 
Spårlängd i sidospår (length) km.  10,55  15,00 
Största lutning (XX) .  11  11 
Minsta kurvradie (XX) m.  400  400
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  27,5 27,5
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 7,5 7,5
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 50 60
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1901 
År (year)
1937 
Ånglok, tender (Steamengine with tender)  5 11
Personvagnar 2 axlar (passengercars 2) 2 6
Personvagnar 4 axlar (passengercars 4) 3 3
Res- och godsvagnar 2 axlar (VV) 58 194
Postvagnar, hela eller kombinerade 2 axlar (VV) 2 2
Personal, antal (number of staff) År (year)
1901 
År (year)
1937
Ordinarie (ordinarie staff) 80 x
Extra (temporary staff) 12 x
Verkstad (CC) 4 x
Banan (VV)  - x
Övrigt (comments) 
 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_snabbf..html senast uppdaterad 26 januari 2003