Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


NrSlJ, Norra Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, NrSlJ del 1/2 (Facts NrSlJ part 1)

Snabbfakta, NrSlJ del 1/2 (Facts NrSlJ part 1) (2009-01-17) 
Snabbfakta, NrSlJ del 2/2 (Facts NrSlJ part 2) Snabbfakta, NrSlJ del 2/2 (Facts NrSlJ part 2) (2006-10-24) 

Karta  NrSlJ ( map NrSlJ)

Karta  NrSlJ ( map NrSlJ) (2006-10-24) 
Tidtabell NrSlJ från 1930 (Timetable NrSlJ) Tidtabell NrSlJ från 1930 (Timetable NrSlJ) (2006-10-24) 
Beskrivning av NrSlJ linje (description of NrSlJ line) Beskrivning av NrSlJ linje (description of NrSlJ line) (2006-10-24) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2006-10-24) 
Grafisk tidtabell NrSlJ (Graphical timetable) Grafisk tidtabell NrSlJ (Graphical timetable)  (2006-10-24) 
Tjänstetidtabell NrSlJ 1 maj 1910 (Working timetable) Tjänstetidtabell NrSlJ 1 maj 1910 (Working timetable)  (2006-10-24) 
Stationernas tjänstgöringstider (Staff working hours) Stationernas tjänstgöringstider (Staff working hours)  (2006-10-24) 

 

NrSlJ passeger train at the bridge over Eskilstunaån year 1924
Ett NrSlJ persontåg, som just lämnat Eskilstuna Central draget av lok 8 eller 9, passerar på bron över Eskilstunaån. Året är omkring 1924 och tåget kommer strax att vara framme vid Eskilstuna Södra. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Svenska motorvagnar. Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2009-01-17