Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


MlSlJ, Mellersta Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, MlSlJ (Facts MlSlJ)

Snabbfakta, MlSlJ (Facts MlSlJ) (2014-07-24) 

Karta  MlSlJ  ( map MlSlJ)

Karta  MlSlJ  ( map MlSlJ) (2006-10-27) 
Tidtabell MlSlJ från 1930 (Timetable MlSlJ) Tidtabell MlSlJ från 1930 (Timetable MlSlJ) (2006-10-27) 
Beskrivning av MlSlJ linje (description of MlSlJ line) Beskrivning av MlSlJ linje (description of MlSlJ line) (2006-10-27) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2006-10-27) 

Malmköping year 1906
Malmköping någon gång under 1906. Stationshuset är under uppförande och rälsläggningen har nått den blivande stationen. Observera att sliprar och räls ligger direkt på själva bankroppen. Grusningen har ännu inte påbörjats. Loket är Norra Södermanlands järnvägs lok nummer 6 eller 7 och är inhyrt till MlSlJ i samband med rälsläggningen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Svenska motorvagnar. Minnesskrift Mellersta Södermanlands Järnväg 1907 - 1932. Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2014-07-24