Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Kinds Härads Järnväg, KindsJ

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, KindsJ del 1  (Facts KindsJ part 1)

Snabbfakta, KindsJ del 1  (Facts KindsJ part 1) (2006-03-01) 
Snabbfakta, KindsJ del 2 (Facts KindsJ part 2) Snabbfakta, KindsJ del 2 (Facts KindsJ part 2) (2006-03-01) 

Karta  BHJ ( map KindsJ)

Karta  BHJ ( map KindsJ) (2006-03-01) 
Tidtabell KindsJ från 1895 (Timetable KindsJ) Tidtabell KindsJ från 1895 (Timetable KindsJ) (2006-03-01) 
Tjänstetidtabell KindsJ 1898 (Working time table) Tjänstetidtabell KindsJ 1898 (Working time table) (2006-03-01)  


Hillareds station year 1898

Hillareds station 1898. Persontåget dras av lok nummer 2 "Greve E J Sparre". Tåget är på väg mot Svenljunga. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, Per Olov Blom En gammal järnvägs historia.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2006-03-01