Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to standard gauge table of content
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

 
DJ, Dalslands Järnväg
Fredrikshald - Sunnanå Järnväg
färgard linje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, DJ del 1/2 (Facts DJ page 1/2)

Snabbfakta, DJ del 1/2 (Facts DJ page 1/2) (2015-05-04) 
Snabbfakta, DJ del 2/2 (Facts DJ page 2/2) Snabbfakta, DJ del 2/2 (Facts DJ page 2/2) (2015-05-04) 

Karta  DJ ( map DJ)

Karta  DJ ( map DJ) (2004-09-22) 
Tidtabell DJ från 1930 (Timetable DJ year 1930 Tidtabell DJ från 1930 (Timetable DJ year 1930 (2004-09-22) 
Beskrivning av DJ linje (description of DJ line) Beskrivning av DJ linje (description of DJ line) (2004-09-22) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2004-09-22) 

Ed old station year 1905.
Ed station omkring år 1905. Persontåget på bilden dras av lok nummer 8. Stationshuset, byggt i trä, brann ned 1910 varefter ett nytt tegelhus uppfördes. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2015-05-04