Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

DJ, Dalslands Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil DJ, Dalslands Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient DJ, Dalslands Järnväg

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till DJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
dj_profil..html senast uppdaterad 2004-09-22