Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
BLHJ, Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg
LBJ, Lund - Bjärreds Järnväg
LReJ, Lund - Revinge Järnväg


 

Av Rolf Sten

Tidtabeller 1930 BLHJ
Av tabellerna framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs BLHJ linje
Timetable 1930 Lund - Bjärred - Lund

Timetable 1930 Harlösa - Lund (Högevall) - Harlösa

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
blhj_tidtab.html senast uppdaterad 2005-03-10