Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
BLHJ, Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg
LBJ, Lund - Bjärreds Järnväg
LReJ, Lund - Revinge Järnväg


 

Av Rolf Sten

Banprofiler BLHJ
Av profilerna framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradients BLHJ

Banprofilerna kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
blhj_profil..html senast uppdaterad 2005-03-10