Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BJ, Borås Järnväg
BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient. Banprofil BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg
Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till BHJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
bhj_profil..html senast uppdaterad
2004-03-14