Åter till
föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Signalinrättningar

av Rolf Sten

Under den här rubriken hittar Du information om de signalmedel som kan visa olika signalbilder. Observera att detta endast är ett urval av de vanligaste signalmedlen. För dig som är intresserad av djupare kunskap om signaltekniken finns det ett antal intressanta länkar under rubriken "Länkar".

 

Signalinrättningarna är indelade enligt följande
(The signals are divided into following:)
Gör ditt val och klicka på den blåa pilen.
Make your choice and click at the blue arrow.
Huvudsignaler
Försignaler
Dvärgsignaler
Under konstruktion Spårspärrsignaler
Under konstruktion Vägkorsningssignal = "V-signal"
Under konstruktion Vägkorsningförsignal ="V-försignal"
Under konstruktion Brosignal
Under konstruktion A-signal
Under konstruktion Stopplykta
Under konstruktion "Klart för avgång"-signal / "klart-signal"
Under konstruktion Bromsprovningssignal
Under konstruktion Rangersignal

 

 Train back to Signals main page
  Returtåg till signalers huvudsida

© Rolf Sten
signalinrattningar.html senast uppdaterad 2020-12-13