Dvärgsignaler


Dvärgsignal är växlingsdvärgsignal eller huvuddvärgsignal


Retur till sidans början

Växlingsdvärgsignaler
Betydelse: "stopp"
("lodrätt") Betydelse: "rörelse tillåten "
("snett vänster") Betydelse: "rörelse tillåten - hinder finns"
("snett höger") Betydelse: "rörelse tillåten - kontrollera växlar och hinderfrihet"
Huvuddvärgsignal

 


Retur till sidans början

 Return to "signals" main page
  Returtåg till Signalers huvudsida

© Rolf Sten
s_dvargsignaler.html senast uppdaterad 24 mars 2000 av Rolf Sten