Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayNorra Östergötlands Järnvägar, NÖJ, Örebro Södra station omkring 1923. Bangårdsbild, de fem högra spåren tillhör den den smalspåriga NÖJ och de övriga spåren tillhör normalspåriga SJ. Bortanför omlastningsskjulet skymtar SJ:s  stationshus, Örebro Södra.  Foto: Järnvägsmuseet.

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 2018-12-22