Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the day. I och med Norra stambanans byggande och öppnande för allmän trafik genom Bollnäs byggdes 1878 det första lokstallet vid bangårdens norra del. Detta var ett så kallat rundstall med 5 stallplatser. På grund av trafikökningen tillbyggdes stallet 1883 - 1888 med ytterligare 8 stallplatser. Detta stall ligger utanför bildens högra nedre kant.
Norr om lokstallet byggdes en lokverkstad 1882 - 1884. Lokverkstaden utökades 1892. Norr om lokverkstaden byggdes 1889 en vagnverkstad. Taket på denna skymtar i bildens nedre vänstra kant.
   1891-års stall. Trafiken på järnvägen ökade alltmer och 1891 var det dags att bygga ytterligare ett rundstall med fyra stallplatser. Under åren 1899 till 1910 tillbyggdes stallet med ytterligare 10 platser. På bilden syns det här stallet till höger.
   1918-års stall. Så var det dags igen. Ett nytt rundstall med 6 platser uppfördes öster om 1891-års stall. Stallet utökades med ytterligare 6 platser 1920. Det är från bygget av detta stall som bilden nedan visar.
   DHdJ-stall. 1899 - 1900 öppnades Dala - Hälsinglands Järnväg (DHdJ) för trafik. För sin lokskötsel hade man uppfört ett rundstall med fyra platser cirka 500 meter söder om Bollnäs station. Mer om denna bana kan Du läsa här!
   Inför DHdJ:s förstatligande 1927 utökades 1918- års stall med 3 platser. Därefter lades driften ned vid DHdJ:s gamla stall.
   Bilden nedan är tagen 1918 och i dess mitt syns det under byggnad varande "1918-års stall" med dess blivande expeditions- och personallokaler. Foto: Gösta Hägglund.

Lokstalls- och verkstadsområdet i Bollnäs 1918

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_19..html senast uppdaterad 28 december 2003