Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayUWHJ, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg. Bilden visar Vänersborgs station och bangård 1890. Observera banhallen som täcker spåret närmast stationshuset. Stationen togs i bruk 17 maj 1867. Järnvägen byggdes med spårvidden 1217 mm. Ombyggnad till normalspår, 1435 mm, gjordes 1899. Bortåt i bild är i riktning mot Uddevalla. 1 juli 1940 förstatligades UWHJ och införlivades med SJ. Elektrisk drift togs i bruk 15 december 1949. Foto: Stig Nyberg.

Uddevalla station year 1890

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_28..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten