Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Dagens historiska järnvägsbild. The historical railway picture of the dayGDJ, Gävle - Dala Järnväg. Korsnäs station vid sjön Runn 1880. Att GDJ anlade en station här berodde till stor del på det sågverk, Korsnäs Sågverks Ab, som hade bildats 1855 och som anlade det sågverk som syns på bilden. Stationshuset syns bland träden och bortanför syns såghuset med brädgården till vänster. Som bilden visar var spårsystemet omfattande. Bortåt i bild är i riktning mot Falun.   Korsnäsbolaget beslöt att flytta verksamheten till Bomhus, strax utanför Gävle. 4 juli 1899 togs det nya sågverket i Bomhus i drift. Då hade 2000 människor flyttat tillsammans med både maskiner och byggnader. Det var troligen dåtidens största industriflytt. I dag är Korsnäskorncernen i Bomhus ett stort och välkänt bolag. Korsnäs station minskade efterhand i betydelse sedan sågverket hade flyttat. Mer om GDJ finner du här! Foto: Stig Nyberg.

GDJ Korsnäs station year 1880

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


dagens_bild_21..html senast uppdaterad 2018-12-22 av Rolf Sten